Malt freelancer-handvest

Malt is opgericht door freelancers en is vanaf het eerste begin opgezet als een community-platform waar het iedereen vrij staat om zijn of haar activiteiten te ontwikkelen en reputatie te verbeteren. Het model is gebaseerd op het voldoen aan onze waarden en het garanderen van je professionaliteit.
 

1. Een eerlijk en correct profiel presenteren

Ik verstrek correcte informatie over mijn identiteit, mijn locatie, mijn rechtsvorm, mijn beschikbaarheid, mijn vaardigheden en ervaring. Een precieze en gedetailleerde beschrijving trekt opdrachtgevers aan en draagt bij aan een goed verloop van de opdrachten.

2. Professioneel werken

Ik antwoord snel op ontvangen voorstellen, ik houd me aan de afspraak en bewaak de kwaliteit van het geleverde werk, en natuurlijk zorg ik voor goede communicatie. Zo werk ik aan mijn reputatie en aan die van alle freelancers op Malt!

3. De directe relatie respecteren

Onderaannemen en het agentschapsmodel horen niet op Malt thuis. Ik werk zelf aan de opdrachten die klanten mij toevertrouwen en garandeer een rechtstreekse, transparante en vertrouwelijke relatie.

4. Mijn opdrachten op Malt uitvoeren

Malt brengt je in contact met nieuwe opdrachtgevers. Ik voer mijn verschillende opdrachten voor opdrachtgevers uit via Malt en zo verbeter ik mijn zichtbaarheid in de zoekmachine. Door het verbeteren van mijn reputatie kan ik ook mijn tarief verhogen.

5. Eerlijke beoordeling van de opdrachtgever achterlaten

Ik geef eerlijke, beleefde en professionele beoordelingen. Ze zijn representatief voor het verloop van mijn opdrachten. Als ik iets wil melden, dan neem ik contact op met het Malt-team.

6. Opdrachten kiezen om de goede redenen

Ik accepteer opdrachten zonder te kijken naar het geslacht, de etnische afkomst, de geloofsovertuiging, de seksuele geaardheid, de gezondheid of de gezinssituatie van mijn opdrachtgevers. Freelancers en opdrachtgevers werken samen aan succesvolle projecten, alleen professionele criteria tellen hierbij.

Ons handvest beschermt de community, onze opdrachtgevers en freelancers.
Naleving is dus zeer belangrijk voor het succes van allen en het niet respecteren van deze principes kan leiden tot achteruitgang van het profiel of een lagere vermelding in de resultaten van de zoekmachine.
Meer informatie over Malt-verplichtingen